,

Persoonlijke Beeldvorming

Restauratrice vernicia cornice dorataUiten in beeldvorm geeft de mogelijkheid om een vertaling te maken van het onderbewuste en het vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Het stimuleert je gedachten om tot meer verdieping te kunnen komen. Het zien van het gecreëerde, het beeld op het doek geeft een persoonlijke interpretatie weer. Wie je bent als persoon, hoe je denkt en hoe je vervolgens vanuit hier handelt. De persoon kan zich uniek presenteren zonder invloed van andere interpretaties en bestaande theorieën.

Het ontplooien van jezelf door het scheppen van beeldende kunst is een proces waarin je een eigen impressie kan weergeven van je innerlijke drijfveer als mens. Een belangrijke startpunt om tot persoonlijke groei te komen.

© Myriam Spreekmeester